16 september 2021

12:00 - 13:00

Inlooplunch en rondleidingen Stadion Galgenwaard

Aan de hand van anekdotes en historische objecten nemen we een duik in de rijke geschiedenis van FC Utrecht en Stadion Galgenwaard.

13:00 - 13:10

Welkom en opening door dagvoorzitter Hans Nouwens, programmaontwikkelaar en verandermanager digitale transities.

13:10 - 13:35

Casus FC Utrecht: data en het vertalen van kennis naar strategie.

Joost Broerse, Partnership Director van FC-Utrecht, zal samen met Martijn Teekens, Directeur Sales B2B bij T-Mobile, je meenemen in deze wereld van data.

Hoe verzamel je data. Hoe vertaal je die data naar een strategie. En hoe ga je daarmee om op de werkvloer?

Hoe zet je data in om voetbal- en trainingsprestaties te verbeteren? Het is voor veel professionele clubs in het Nederlands voetbal nog een ontdekkingstocht. Bij FC Utrecht zetten ze dit seizoen flinke stappen. Er is een innovatielab om met behulp van data, algoritmes en machine learning de prestaties van de spelers op meerdere gebieden te meten en waar mogelijk te verbeteren.

13:35 - 13:55

Casus Bredata: Daan Quaars, wethouder gemeente Breda, geeft je inzicht in het masterplan digitalisering van gemeente Breda.

Wat begon met een ambitie vanuit het bestuursakkoord is nu gerealiseerd onder de naam Bredata.

Bredata geeft de visie van Breda op een digitaliserende samenleving en maakt keuzes hoe we met deze ontwikkeling om willen gaan. Bredata staat voor een stad waar de menselijke mate van digitalisering voorop staat. Digitalisering draagt bij aan de kwaliteit van leven in Breda.

Een stad met top of the bill digitale infrastructuur waar tegelijkertijd ruimte is voor rust, menselijk fysiek contact en interactie. Bredata volgt vier complementaire lijnen: digitale connectiviteit (hardware), innovatieve oplossingen (software), balans, bewustwording en digitale vaardigheden (mindware) en een nieuwe manier van organiseren (orgware).

Hoe kan Bredata doorvertaald worden naar andere gemeenten? Je leert het in deze case. 

13:55 - 14:40

Paneldiscussie met o.a. Wim Willems, wethouder gemeente Apeldoorn, en Gerwin Hop, mede-oprichter van Over Morgen, Ingrid de Bondt, consultant.

14:40 - 15:10

Pauze - netwerkplein

15:10 - 15:35

Verduurzamen van wereldwijde waardeketens

Verzorgt door Prof. dr. Désirée van Gorp LLM, hoogleraar Nyenrode Business Universiteit.

Bedrijfsactiviteiten waar producten en dienstencomponenten van over de hele wereld aan toegevoegd worden, zijn zogenaamde "waardeketens”. De "waarde" in de keten wordt toegevoegd door bepaalde elementen van productieprocessen in verschillende landen, waardoor de economieën van landen steeds meer met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn.

15:35 - 15:55

Casus Liander. Huibert Baud, directeur Klant & Ontwerp Liander

Energie maakt wonen, werken en reizen mogelijk. Zonder energie staat alles stil. Het is de zuurstof die onze samenleving draaiende houdt.

Maar de behoefte aan energie en de levering van energie verandert snel. Het energienet loopt nu al tegen haar grenzen aan. En de komende jaren bereiken meer plekken hun maximale capaciteit en zowel bedrijven als consumenten gaan dit merken. Hoe gaan we om met energie in relatie tot de slimme stad? Je leert het tijdens deze sessie. 

15:55 - 16:15

Robin Berg, founder en directeur We Drive Solar, geeft insights over Utrecht, de eerste bidirectionele stad ter wereld waar in samenwerking met onder andere Renault, Tesla, Stedin, ASR en Hyundai bidirectioneel laden wordt uitgerold.

16:15 - 16:45

Naar de maan en terug: kansen en randvoorwaarden voor het realiseren van klimaat-neutrale steden

Deze sessie staat onder leiding van Robert DijksterhuisGezant Duurzaam Bouwen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, & Marijn FraanjeCIO gemeente Den Haag.

De Europese Commissie heeft richting bepaald en is aan het versnellen. Met behulp van een missie-gedreven aanpak (moonshot) dient te worden bijgedragen aan de transitie naar klimaat-neutrale en slimme steden. De plannen worden ondersteund met nieuwe financiële instrumenten, nieuwe wetten en kaders en ondersteuning in grootschalige opschaling.

Focus op EU-ambities zoals de Green Deal en Digitale Transformatie biedt enorme kansen, zowel voor gemeenten als het bedrijfsleven. Tijdens de sessie zorgen wij voor een mix tussen inspiratie en doen. Wij geven inzicht in de kansen en gaan met elkaar in dialoog over de randvoorwaarden van deze transitie. Daarnaast inventariseren wij hoe iedereen (bedrijven, steden, nationale overheid) kan helpen om de klimaat-neutrale steden (en wijken) in NL en Europa voor elkaar te krijgen.

16:45 - 16:50

Wrap-up door dagvoorzitter Hans Nouwens

16:50 - 17:45

Netwerkborrel in Stadion Galgenwaard