Primevest Capital Partners


Primevest Capital Partners - Investeren in de toekomst van steden

Onze visie bij Primevest Capital Partners is om onze steden toekomstbestendig te maken door betere connectiviteit, mobiliteit en stedelijke leefbaarheid te realiseren. Dit doen we door middel van investeringen in heel Europa in moderne, betaalbare woningen, communicatie-infrastructuur en parkeergarages. Onze beleggingsfilosofie wordt gedragen door de aanhoudende urbanisatie om ons heen en de noodzaak om de moderne behoeften van stedelijke gebieden te faciliteren. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van het moderne leven. Vanuit onze kantoren in Utrecht en Berlijn beheert een team van 40 professionals € 1,8 miljard aan beleggingen verdeeld over zes sectorgerichte fondsen en twee individuele institutionele mandaten.

Behoefte aan slimmere steden neemt toe

Wij richten ons op gespecialiseerde investeringen in onroerend goed waarvan we denken dat ze onmisbaar zijn in de steden van de toekomst. De behoefte aan slimmere steden neemt toe door een ongekende reeks van ‘disrupties’ die wij wereldwijd om ons heen zien. Naarmate mensen zich aanpassen aan nieuwe manieren van werken en leven, stijgt de vraag naar modern en betaalbaar wonen, een betere connectiviteit en een verbeterde mobiliteit. Deze infrastructuur is noodzakelijk in het alledaagse leven en de gemeenschappen waar we wonen, werken, winkelen en ontspannen. Doordat onze stedelijke gebieden blijven groeien, wordt deze infrastructuur nog veel belangrijker.

Communicatie-infrastructuur - Connectiviteit Faciliteren

Vooruitstrevend denken inspireert ons om op zoek te gaan naar de volgende beleggingsmogelijkheid binnen ons specialisme. Het gebruik van data groeit exponentieel, terwijl de grootste Europese economieën achterblijven als het gaat om het upgraden van de communicatie-infrastructuur. In deze groeiende markt is Primevest Capital Partners een innovatieve schakel geworden voor investeerders enerzijds en gemeenten en telecombedrijven anderzijds. Dankzij onze ongeëvenaarde in-house kennis en gespecialiseerde teams lopen we voorop bij het bieden van beleggingsmogelijkheden in communicatie-infrastructuur. Na het lanceren van ons eerste fonds en met een tweede fonds in het verschiet, loopt Primevest voorop bij het mogelijk maken van investeringen in connectiviteit in Europese steden. Het totaal aan beleggingen in dit segment bedraagt meer dan € 150 miljoen, inclusief projecten die in ontwikkeling zijn.

Ontwikkeling Smart City exploitatie model

Primevest Capital Partners Nederland heeft tevens een smart city model ontwikkeld om de transitie naar duurzame en slimme openbare verlichting (Smart Lighting) te versnellen. In het Smart City Nederland model blijven gemeenten de controle en regie behouden op hun taak als publieke dienstverlener en regisseur binnen de Gemeente (openbare verlichting, openbare orde en veiligheid, privacy), maar ze krijgen de gelegenheid om te profiteren van de inkomsten die ontstaan als de openbare verlichting voor meer doeleinden gebruikt gaat worden in de tweede stap. SMART City Nederland is een initiatief om gemeenten te helpen bij de financiering, vernieuwing en verduurzaming van hun openbare verlichting en zo de transitie naar SMART Lighting te versnellen. In samenspraak met gemeenten maken we een plan zodat de openbare verlichting ook gebruikt kan gaan worden voor elektrisch laden van voertuigen, 5G en andere Omgevingswet applicaties.
 

Lees meer om de transitie naar SMART Lightning te versnellen. Ga naar www.smartcitynederland.nl
Meer weten over Primevest Capital Partners? Ga naar www.primevestcp.com