12.00                                   

Inloop lunch                                                

13.00

Welkom en opening

Hans Nouwens
Programma directeur Nationaal Smart City Living Lab Connected Worlds
Dagvoorzitter

12.50 - 13.20

Stad van de toekomst

Ben van Berkel
Founder / Principal Architect UNStudio

Founder UNSense

13.20 - 13.50

Het slimme stad debat

Hendrik Blokhuis
Director Country Investments, Cisco

Wim Willems 
Wethouder Gemeente Apeldoorn
Prof. dr. E.M. van Bueren 
Hoogleraar Urban Development Management, TUDelft

13.50 - 14.30

Werken in ecosystemen is het nieuwe concurreren. 

In onze complexe wereld geldt een nieuw adagium: wie morgen nog relevant wil zijn, moet vandaag intensief samenwerken. De digitale wereld is daarin niet alleen een facilitator maar ook een vormende kracht. In samenwerking met Nyenrode Business University en T-Systems is het Digital Ecosystems Institute opgericht. Het instituut werkt op basis van wetenschappelijke inzichten aan het ontwikkelen van oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk met als werkstromen Smart City, FinTech, Smart Industry en Corporate Governance. Het academisch jaar 2020-2021 voor de werkstroom Smart City wordt tijdens het congres officieel geopend. Verder wordt er ingegaan op het werken in digitale ecosystemen, en komen  het G40 steden netwerk en Heijmans aan het woord over hun visie op samenwerken in digitale ecosystemen. Zij kondigen de werkgroepen Integrale Gebiedsontwikkeling en Stedelijke Cyberweerbaarheid Ecosystemen aan.

 

Bart van der Linden 
Oprichter Digital Ecosystems Institute en PhD-kandidaat Nyenrode Business Universiteit

Sake Algra 
T-systems onderzoeksprogramma

Henk Kiviet 
Nyenrode

Coen Sanderink 
Heijmans

Marc Hulzebos 
Eurofiber

14.30 -15.15

Verdiepingssessies ronde I

15.15 - 15.40

Energiebreak

15.40 - 16.25

Verdiepingssessies ronde II

16.30 - 17.00

De technologietrends van het heden en de toekomst

Deborah Nas
Technologie-trendwatcher, ondernemer en professor


Ontwikkelingen als digitalisering, artificial intelligence, internet of things, robotica en nieuwe productietechnieken zoals 3D printen gaan onze bedrijfsvoering voorgoed veranderen.
Baanbrekende nieuwe technologieën roepen vaak de nodige weerstand en angst op.
Weerstand tegen het veranderen van de huidige situatie en angst voor de dan nog
onbekende technologie. Dat maakt innovatie binnen organisaties niet altijd eenvoudig.
In haar presentatie ‘De technologietrends van het heden en de toekomst’ laat Deborah
Nas zien waarom mensen deze weerstand ervaren en hoe we deze kunnen verkleinen.
Daarnaast laat ze aan de hand van vele inspirerende voorbeelden zien wat er op dit
moment al gaande is, en wat we de komende jaren kunnen verwachten.

17.00 - 17.30

Netwerkborrel