De slimme stad van morgen begint vandaag
 

 • Hoe kunnen bedrijven, steden en het Rijk samen de klimaatneutrale steden van de toekomst bouwen?
 • Hoe kunnen we met behulp van data nog veel slimmer en dus duurzamer wonen, werken, leren en plezier maken in de stad?
 • Hoe kun je met behulp van data en algoritmes ervoor zorgen dat je meer doelpunten scoort op het voetbalveld? 

Aanstaande veranderingen; leg nu het fundament

Nederland maakt zich op voor één van de grootste energietransities uit de geschiedenis.
In enkele decennia gaan we van een door fossiele brandstoffen aangedreven leefomgeving en economie naar een volledig klimaatneutrale wereld.

De verslimming van de buitenruimte en de uitrol van het 5G-netwerk gaat een belangrijke rol spelen in deze energietransitie.

Sensoren in o.a. lichtmasten en verkeersborden kunnen immers steeds adequater fijnstof, temperatuurstijging en verkeersdrukte meten. Meten is weten, en wie weet wat het probleem is, kan er wat aan doen.

Dankzij de uitrol van het 5G-netwerk kunnen steeds meer apparaten, gebouwen, voertuigen en mensen naast elkaar functioneren en met elkaar communiceren. Deze netwerken zijn de nieuwe aderen die ervoor zorgen dat het hart van de stad weer vitaal wordt en gaat kloppen als nooit tevoren.

Zo kan de slimme stad van de toekomst bijdragen aan de zeer concrete doelstelling voor Nederlandse gemeenten: het niet duurzame energieverbruik in de openbare ruimte moet vóór 2030 met meer dan 50 procent zijn verminderd.
 

De slimme stad: dit speelt er nu

Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet er nog wel het één en ander gebeuren. Want dit zijn de uitdagingen en vragen waar we voor staan én die tijdens het congres aan bod kwamen.

 • Elektrificatie: hoe ga je om met 1,7 miljoen extra oplaadpunten tot 2030?
 • Hoe kunnen gemeenten slimmer gebruik maken van hun lichtmasten, verkeersborden en straatcontainers?
 • Impact van de uitrol van duizenden nieuwe small cell antennes; hoe houden we grip en regie?
 • Grip op de onderwereld; is de ondergrond niet al te vol met elektra, telefonie, internetkabels en nu ook nog glasvezel?
 • In het huidige tempo gaan gemeenten hun klimaatdoelen niet realiseren in 2030. 
 • Hoe krijg je een betere samenwerking binnen gemeentelijke afdelingen zodat projecten sneller van de grond komen en marktpartijen makkelijker aanhaken?
   

Sprekers & key influencers

Inspirerende sprekers zoals Robert Dijksterhuis (Gezant Duurzaam Bouwen, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Marijn Fraanje (CIO, gemeente Den Haag) en dagvoorzitter Hans Nouwens (Programma directeur Nationaal Smart City Living Lab Connected Worlds) spraken tijdens het congres. De volledige lijst met sprekers vind je hier.

Een aantal key influencers gaven voorafgaand aan het congres al een voorproefje van hun ervaringen in de digitale transitie: Deze lees je hier.
 

Voor wie?

Voor iedereen die zich bezighoudt met transitie van de stad zoals vastgoedprofessional, ontwikkelaars, architecten, bestuurders maar ook ambtenaren zoals directeuren ruimtelijke ordening, gemeentesecretarissen, stadsbeheerders, beleidsadviseurs en wethouders.